Her er 4 års nanoindsats

03-12-2015
Borger Kemikalier

Med slutrapporten ”Bedre styr på nano” og en international workshop samler Miljøstyrelsen op på 30 forskellige rapporter og en 4-årig indsats.

undefined

De fleste nanomaterialer er tilsyneladende ikke er så stort et problem, som mange frygter. Der er dog brug for endnu mere viden, og man kan ikke med sikkerhed frikende nanomaterialer for at udgøre en sundhedsrisiko.

Sådan kan man opsummere Miljøstyrelsens 4-årige indsats ”Bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed”, som blev sat i gang af den daværende S-R-SF-regering og Enhedslisten som en del af finansloven i 2012.

Siden er der udarbejdet 30 forskellige rapporter, der sammenfattes i slutrapporten ”Bedre styr på nano”, som udkommer i dag. Miljøstyrelsen holder også i dag en international workshop, der samler myndigheder fra hele Europa for at diskutere resultaterne af indsatsen.

Risiko eller ikke?
Nanomaterialer – hvad er det egentlig? Helt kort sagt handler det om materialer i meget små partikelstørrelser; en nanometer er 1 milliardtedel meter. Størrelsen kan give nogle nye egenskaber, for eksempel kan de virke antibakterielle eller give overflader en ”selvrensende” effekt.

Materialerne kan være skabt med vilje, men kan også være utilsigtet skabt eller naturligt forekommende. Miljøstyrelsens projekter har fokuseret på nano i forbrugerprodukter og i miljøet, og det findes i alt fra kosmetik til tøj, maling, fødevarer og medicinsk udstyr.

Slutrapporten konkluderer, at med den viden, vi har i dag, og med de begrænsninger, vurderingerne har, så vil nanomaterialer normalt ikke udgøre en sundhedsrisiko i produkter i fast form. Der kan være en risiko fx ved nogle produkter på sprayform, eller hvis man fx sliber overflader, der giver luftbårne nanopartikler. Tilsvarende kan der i miljøet under helt specielle forudsætninger være en risiko.

Indsatsen har fokuseret på nanomaterialer i danske produkter, men resultaterne bidrager til at styrke den internationale viden om nano. Hvordan de danske bidrag kan bruges i det videre arbejde med forskning i og regulering af nanomaterialer på europæisk plan diskuteres på workshoppen i dag.

Læs slutrapporten ”Bedre styr på nano”

Læs den engelske version "Better control of nanomaterials"

Yderligere oplysninger
AC-tekniker Flemming Ingerslev, tlf. 72 54 45 20, e-mail: