Forurenende stoffer i beton og tegl

17-12-2015
Affald

Der er publiceret en rapport, som omhandler forekomst af mulige forurenende stoffer i beton og tegl samt relevante affaldsfraktioner, der kan forekomme sammen med nedknust beton- og teglaffald.

I rapporten ses på de forurenende stoffers miljøegenskaber, herunder udvaskning, og der gives forslag til prioritering af stofferne i forhold til sandsynligheden for, at de udgør et miljøproblem ved genanvendelse af affaldet.

Se rapporten.