EU’s pakke for cirkulær økonomi sendes nu i høring

02-12-2015
Grøn virksomhed Affald

EU-kommissionen har i dag præsenteret en pakke for cirkulær økonomi med konkrete initiativer til at fremme omstillingen til et mere bæredygtigt EU frem mod 2030. Pakken indeholder blandt andet nye mål for genanvendelse og deponering, hvor Danmark allerede står stærkt.

Pakken har til formål at bidrage til øget vækst, jobskabelse, forsyningssikkerhed og miljøgevinster i Europa gennem reduceret affaldsdannelse, øget genanvendelse og ressourceeffektivitet. Handlingsplanen dækker hele ”produktcirklen” og igangsætter blandt andet initiativer indenfor produktdesign, produktion og affaldshåndtering. 

Kommissionen har tidligere estimeret, at øget ressourceeffektivitet i hele værdikæden kan mindske materialeforbruget med 17-24 procent i 2030 og spare europæisk industri for €30 mia. Der er således gode muligheder for, at danske virksomheder kan bidrage med deres ekspertise indenfor cirkulær økonomi.

Miljøstyrelsen har nu sendt pakken i høring hos interessenterne frem til 5. januar 2016. Pakken består dels af en handlingsplan for cirkulær økonomi og dels forslag til ændringer af seks affaldsdirektiver.

Materialet kan også findes på Kommissionens hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til handlingsplanen: Heidi Hilbert tlf.: 72 54 42 15, e-mail:

Spørgsmål til affaldsdirektiver: Mette Bisgaard Tronhus, tlf.: 72 54 41 94, e-mail: