Børneinstitutioner skal tænke sig om, når de genanvender gamle produkter

10-12-2015
Borger Kemikalier Affald

Børnehaver, fritidsklubber og vuggestuer har stor gavn af billige materialer som f.eks. tøj, papkasser, skummadrasser, kasseret elektronik og bildæk. Men institutionerne skal sørge for, at genanvendt materiale primært bruges til det, det oprindelig var tiltænkt.

undefined
Børn laver kunst af gamle materialer, men vær opmærksom på, om der er skadelige stoffer i. Foto: Colourbox

Tøj bliver til kostumer og mælkekartoner bliver til huse og skulpturer. Mange daginstitutioner udnytter materialer, som andre smider ud, til at skabe noget nyt og kreativt sammen med børnene. Og den genanvendelse, der finder sted i børnehøjde, er for det meste ganske uskadelig, men pædagoger og øvrigt personale skal alligevel tænke sig om, inden de lader børnene komme i kontakt med de kasserede produkter.

I en ny rapport har Miljøstyrelsen undersøgt, hvilke materialer, der kan blive brugt i børneinstitutioner, hvordan de forarbejdes, og hvad der fremstilles. Samtidig har styrelsen udtaget 26 brugte produkter og undersøgt dem nærmere.
Rapporten konkluderer, at der i gamle produkter, kan findes relativt høje koncentrationer af bly. Bly er farligt for børn, fordi det påvirker hjernen og kan skade børns indlæringsevne.

Det handler om sund fornuft

Kortlægningen viste, at i nogle tilfælde bliver gamle ledninger brugt til smykker. Hvis smykker tages i munden kan indholdsstofferne frigives. Miljøstyrelsen undersøgte derfor tre gamle ledninger, og én ledning havde et højt indhold af bly. Et smykke af den ledning, ville være ulovligt på grund af det høje blyindhold.

Miljøstyrelsen anbefaler, at børneinstitutioner primært bruger produkter i sammenhænge, som de oprindelig var tiltænkt. Dvs. man skal ikke bruge trykimprægneret træ indendørs, hvor det kan forurene indeklimaet, og man skal heller ikke lave legetøj af gammel indmad fra elektronik. For der er en grund til, at delene har været pakket ind og er utilgængelige. Generelt handler det om sund fornuft: Er et materiale ikke skabt til at komme i længevarende hudkontakt eller kontakt med fødevarer, så skal man heller ikke bruge det til dette formål i genanvendt form.

Læs Miljøstyrelsens rapport her