Børneinstitutioner skal tænke sig om, når de genanvender gamle produkter

10-12-2015
Borger Kemikalier Affald

Børnehaver, fritidsklubber og vuggestuer har stor gavn af billige materialer som f.eks. tøj, papkasser, skummadrasser, kasseret elektronik og bildæk. Men institutionerne skal sørge for, at genanvendt materiale primært bruges til det, det oprindelig var tiltænkt.

undefined
Børn laver kunst af gamle materialer, men vær opmærksom på, om der er skadelige stoffer i. Foto: Colourbox

Tøj bliver til kostumer og mælkekartoner bliver til huse og skulpturer. Mange daginstitutioner udnytter materialer, som andre smider ud, til at skabe noget nyt og kreativt sammen med børnene. Og den genanvendelse, der finder sted i børnehøjde, er for det meste ganske uskadelig, men pædagoger og øvrigt personale skal alligevel tænke sig om, inden de lader børnene komme i kontakt med de kasserede produkter.

I en ny rapport har Miljøstyrelsen undersøgt, hvilke materialer, der kan blive brugt i børneinstitutioner, hvordan de forarbejdes, og hvad der fremstilles. Samtidig har styrelsen udtaget 26 brugte produkter og undersøgt dem nærmere.
Rapporten konkluderer, at der i gamle produkter, kan findes relativt høje koncentrationer af bly. Bly er farligt for børn, fordi det påvirker hjernen og kan skade børns indlæringsevne.

Det handler om sund fornuft

Kortlægningen viste, at i nogle tilfælde bliver gamle ledninger brugt til smykker. Hvis smykker tages i munden kan indholdsstofferne frigives. Miljøstyrelsen undersøgte derfor tre gamle ledninger, og én ledning havde et højt indhold af bly. Et smykke af den ledning, ville være ulovligt på grund af det høje blyindhold.

Miljøstyrelsen anbefaler, at børneinstitutioner primært bruger produkter i sammenhænge, som de oprindelig var tiltænkt. Dvs. man skal ikke bruge trykimprægneret træ indendørs, hvor det kan forurene indeklimaet, og man skal heller ikke lave legetøj af gammel indmad fra elektronik. For der er en grund til, at delene har været pakket ind og er utilgængelige. Generelt handler det om sund fornuft: Er et materiale ikke skabt til at komme i længevarende hudkontakt eller kontakt med fødevarer, så skal man heller ikke bruge det til dette formål i genanvendt form.

Læs Miljøstyrelsens rapport her

Gode råd om genanvendelse i børnehøjde

Det er ikke muligt at lave en fuldstændig liste med hvilke produkter, man kan bruge, og hvad man kan bruge dem til. Men når man genanvender produkter, skal de som tommelfingerregel bruges på samme måde, som de oprindelig var tiltænkt. Her skal man særligt være opmærksom på:

 • Kommer produktet eller materialet i munden?
  • Der er særlige regler for produkter der er beregnet til at komme i munden, eller som kan forventes at blive puttet i munden. Det kan derfor ikke anbefales, at man selv fremstiller denne type produkter af gamle materialer, som ikke oprindeligt var tiltænkt at komme i munden.
 • Er produktet eller materialet i længerevarende hudkontakt?
  • Tøj og smykker er som udgangspunkt beregnet til længerevarende hudkontakt, hvis man laver f.eks. udklædningstøj eller smykker af andre produkter, skal man være opmærksom på, at de måske ikke som udgangspunkt er beregnet til længerevarende hudkontakt.
 • Bliver produktet eller materialet brugt til legetøj eller til opbevaring af fødevarer?
  • For legetøj og produkter til opbevaring af fødevarer gælder der en række krav til hvilke stoffer, der må være i produkterne og grænser for hvor meget, der må kunne frigives fra produkterne. Man bør derfor kun producere nyt legetøj og produkter til opbevaring af fødevarer, hvis produkterne fra start var tiltænkt disse formål.
 • Hvilken del af produktet anvendes?
  • Specielt skal man være opmærksom på, at indmaden i et produkt, kan indeholde skadelige kemiske stoffer. Det er f.eks. ikke en god ide at bruge indmaden af gammel elektronik til at bygge legetøj af.
 • Er produktet eller materialet beregnet til indendørs brug?
  • Nogle produkter, som f.eks. trykimprægneret træ er behandlet så de har en større holdbarhed ved udendørs brug. De stoffer der bruges til at øge holdbarheden kan være sundhedsskadelige og produkterne skal derfor ikke anvendes til indendørs brug, da stofferne kan frigives og skade børns sundhed.