Biocider: Ny vejledning til effektivitetsstudier for PT19 produkter

23-12-2015
Biocider

Ny vejledning til effektivitetsstudier for afskrækningsmidler mod pattedyr (PT19) er nu tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vejledningen - der både udkommer på dansk og engelsk - fører virksomhederne sikkert gennem alle krav til midler til afskrækning af pattedyr (PT 19), og vejleder også om de værste faldgruber. Vejledningen indeholder desuden generelle krav, der kan vejlede ansøgere inden for andre produkttyper.

Målet er at flere virksomheder kommer sikkert i mål, når de ansøger om godkendelse af et produkt hos Miljøstyrelsen. I dag afvises en del ansøgninger, fordi kravene til effektivitetsstudierne ikke er opfyldt.

 

Hent dansk version

Hent engelsk version