Ny pesticidforskning ser på følsomme vandorganismer

07-08-2015

Projekt ”Langtidsbelastning af miljørealistiske koncentrationer af pesticider på bundsamfund i ferskvand”, støttet af Miljøstyrelsens pesticidforskningsprogram, er publiceret.

Projektet undersøgte, hvad der sker, når plantesamfund i kildevandsbaserede systemer påvirkes af sprøjtemidler, der er sivet ned til det øvre grundvand. Disse plantesamfund er blandt de højest målsatte i Danmark og i EU og huser nogle af de sjældneste og mest følsomme arter.

Resultaterne viser, at der ikke kan påvises negative effekter af sprøjtemidlerne, hverken enkeltvis eller ved kombinationer af midlerne i ”cocktails”, når en række følsomme vandorganismer udsættes for forskellige kombinationer af ukrudtsmidlet bentazon, svampemidlet propiconazol og insektmidlet pirimicarb i miljørealistiske koncentrationer.

Læs rapporten her.