Ny undersøgelse: Insektgift bliver i hjemmet i flere uger

19-08-2015
Biocider

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet, finansieret af Miljøstyrelsen, viser, at de insektgifte der typisk bruges af professionelle til bekæmpelse af væggelus og kakerlakker, kan ophobes og forblive i hjemmet flere uger efter, der er behandlet.

undefined

Det betyder, at beboere risikerer at blive eksponeret for giften over længere tid. Samtidig viser undersøgelsen, at der er risiko for, at skadedyrene over tid opbygger resistens over for giften, hvis der gentagne gange behandles med den samme insektgift.

Derfor sætter Miljøstyrelsen nu gang i et projekt, der skal undersøge, hvilken konsekvens insektgift, der ophobes i private hjem har på mennesker og skadedyr.

Miljøstyrelsen vil på baggrund af projektet se på, om der er behov for at begrænse brugen af insektgift til bekæmpelse i private hjem. Desuden vil Miljøstyrelsen se på, om der er behov for mere information om insektgiftene og bekæmpelsesmetoder for at undgå udbredelsen af resistens blandt skadedyr og påvirkning på mennesker. Det nye forskningsprojekt forventes afsluttet efter udgangen af 2017.

Se den nye undersøgelse Syntetiske pyrethroider i private hjem

Læs Miljøstyrelsens gode råd om at bekæmpe insekter i hjemmet