Naturstyrelsen har opgjort råstofindvindingen i fællesområder i 2. kvartal 2015

25-08-2015
Råstoffer

Oversigten over råstofindvinding i 2. kvartal 2015 indeholder oplysninger om indvundne mængder, restmængden i 2015 (opgjort per 1. juli) og samlet restmængde. Se oversigten  

Restmængden er mindre end 10.000 m i tre områder. I disse tre områder anmodes tilladelseshavere om, dagligt at meddele  Naturstyrelsen om indvundet mængde, når der indvindes. Områderne er:

502-JA Hesbjerg Grund Syd

548-HA Juelsgrund Øst: Her anmodes tilladelseshavere om at tage kontakt til Naturstyrelsen, før indvinding påbegyndes, da restmængden er meget lav.

554-AA Skovshoved

Restmængderne og/eller den årlige restmængde i følgende områder er lave i forhold til den hidtidige indvinding:

506-FA Nordby Bugt

548-BA Juelsgrund

568-AA Rødbyhavn

Der gøres opmærksom på, at har tilladelseshaver indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Naturstyrelsen. 

Endvidere gøres opmærksom på, at i områderne 510-EA Karrebæksminde og 550-BA Tørresø (sydlig del) er restmængden opbrugt. Områderne er dermed lukkede, og tilladelserne kan ikke længere benyttes. Dette er meddelt direkte til tilladelseshaverne.