Ny rapport om udvikling og test af grøn støjskærm - Green Silencer

17-08-2015
Borger Støj

Konklusionen er, at Green Silencer fungerer godt. Man kan skabe en grøn støjskærm, der har særdeles god støjdæmpning.

Det vurderes, at man med simple tiltag, basseret på nuværende grundtanke, kan lave en grøn/beplantet støjskærm, som er konkurrencedygtig.

undefined

Læs rapporten her