7. tilpasning til CLP-forordningen (EF nr. 1272/2008) er trådt i kraft

27-08-2015
Kemikalier

Den 7. tilpasning til CLP-forordningen omfatter nye eller opdaterede klassificeringer for 32 stoffer i forordningens bilag IV, som er EU’s liste over stoffer med harmoniserede klassificeringer.

Den 7. tilpasning trådte i kraft den 13. august 2015. Tilpasningen indeholder opdaterede klassificeringer for 12 stoffer, der allerede findes på listen over stoffer med harmoniserede klassificeringer (CLP bilag VI), samt nye harmoniserede klassificeringer for 20 stoffer.

Den nye harmoniserede klassificering og deraf følgende mærkning for de 32 stoffer skal være taget i anvendelse senest fra 1. januar 2017.

7. tilpasning til CLP (EU nr. 2015/1221) (EUR-lex, pdf).