Udbud af midler til forskning i IPM

29-04-2015

Danske offentlige og private forskningsinstitutioner kan søge tilskud til tværnationale forskningsprojekter inden for Integrated Pest Management (IPM). Den første fase har fået forlænget fristen til 10. juni kl. 15:00, mens frist for endelige ansøgninger er den 2. oktober.

Miljøstyrelsen bidrager med 3 millioner kr ud af det samlede budget på ca 45 millioner kr, som involverer adskillige europæiske lande. Danske forskere kan søge de danske midler, og der skal mindst være tre partnere fra tre forskellige lande i et projekt.

C-IPM står for ”Coordinated Integrated Pest Management in Europe” og er et europæisk netværk, også kaldet ERA-Nettet. Det overordnede mål med ERA-Nettet er at styrke og koordinere forskning og udvikling inden for IPM i de europæiske lande og derigennem opnå synergieffekter og merværdi.

IPM bygger på implementering af principper om bæredygtig anvendelse af pesticider, som er beskrevet i EU-direktiv 2009/128/EU. IPM går kort fortalt ud på, at jordbrugeren skal gøre så meget som muligt for at forebygge angreb af skadevoldere og dermed reducere behovet for sprøjtemidler. NaturErhvervstyrelsen har afsat samme beløb som Miljøstyrelsen til IPM ERA-nettet. 

Du kan læse mere om indkaldelsen på IPM ERA-Nettets hjemmesideBemærk at sitet først bliver opdateret med alle oplysninger først i maj. 

Af oplysningerne fremgår de tre overordnede forskningsemner, betingelser for at opnå midler, ansøgningsprocedure mm. NaturErhvervstyrelsen bidrager også med 3 millioner kr. Du kan også læse mere på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Frist for fase 1 ansøgning: 10. juni 2015 kl. 15.00 CET

Frist for den endelig ansøgning: 2. oktober 2015 kl. 15.00 CET

Kontakt

Har du spørgsmål til indkaldelsen, er du velkommen til at kontakte programkoordinator Anabel de la Peña,  eller Helga Hjort, e-mail: tlf.: + 45 7254 4538