Transportministeriet offentliggør rapport om midlertidig henstilling af farlige stoffer

22-04-2015
Industri

Som led i opfølgning på Produktivitetskommissionens anbefalinger har Miljøstyrelsen deltaget i en arbejdsgruppe ledet af Transportministeriet, som skulle undersøge, om reguleringen af arealer mv. med oplag af farlige stoffer ifm. transport i Miljøministeriets risikobekendtgørelse kan ophæves, uden at det involverer en sikkerhedsrisiko. Arbejdsgruppens konklusioner offentliggøres nu i rapporten ’Farligt Gods på Havne og Terminalområder’.

Arbejdsgruppen anbefaler, at reglerne i Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse bevares, da en ophævelse kan betyde et lavere sikkerhedsniveau. Den konkluderer også, at de generelle regler på transportområdet ikke er egnet til at regulere sikkerheden ifm. midlertidig henstilling af farlige stoffer. Rapporten har også undersøgt andre landes regler, og det viser sig, at de - lige som Danmark - også har regler for operatører af godsterminaler og transport og logistikvirksomheder, som varetager hensynet til sikkerheden. Da en central udfordring for branchen er, at risikobekendtgørelsen og transportreglerne ikke taler sammen, anbefaler arbejdsgruppen i rapporten, at Miljøstyrelsen i samarbejde med de andre risikomyndigheder iværksætter en undersøgelse af, om det er muligt at sikre en bedre kommunikation mellem de forskellige regelsæt.

Miljøstyrelsen har derfor allerede - i tæt samarbejde med branchen - sat dette arbejde i gang med henblik på at udvikle et værktøj til brug for kommunikation mellem transportreglerne og risikobekendtgørelsen. Projektet ventes færdigt til efteråret 2015.

Læs rapporten på Transportministeriets hjemmeside