Strategi for affaldsforebyggelse vedtaget

30-04-2015
Borger Affald

Strategi for affaldsforebyggelse var i høring i perioden 4. februar 2015 - 7. april 2015. Den endelige strategi er nu endeligt vedtaget.

Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald II” skal gøre det nemt for forbrugere og virksomheder at udnytte ressourcerne mere effektivt, så mindre går til spilde. Det vil gavne miljøet, virksomhedernes konkurrenceevne og danskernes pengepung.

Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse, Danmark uden affald II indeholder 72 initiativer, som skal få danske virksomheder og forbrugere til at undgå spild og minimere deres affald.

Strategien indeholder to tværgående temaer: Ressourceeffektive virksomheder og Grønt forbrug – og fem indsatsområder:

Madspild; Bygge & anlæg; Tøj & tekstiler; Elektronik og Emballage

Strategi for affaldsforebyggelse var i høring i perioden 4. februar 2015 - 7. april 2015.

Læs mere her