Nu skal vi også sortere affald på jobbet

17-04-2015
Borger Affald

Servicevirksomheder skal sortere mere af deres affald til genanvendelse, og medarbejderne vil gerne. En ny kampagne skal hjælpe virksomhederne i gang.

Fra restaurantens madaffald til butikkernes emballagebunker og kontorets papirkurve. Mængden af affald fra servicesektoren er vokset med sektoren selv, og den er nu på 2,4 mio. ton affald årligt, hvilket er dobbelt så meget som industrien. Den nye kampagne ”Kend dit affald” skal hjælpe virksomhederne i gang med at sortere mere affald.

Som en del af kampagnen afholdes møder over hele landet, hvor servicevirksomheder kan få hjælp til at genanvende mere. Og medarbejderne vil gerne. I en ny rundspørge svarer næsten fire ud af fem ansatte i servicesektoren, at det er en god idé, at servicevirksomheder i fremtiden skal sortere mere af deres affald til genanvendelse.

Penge at spare
Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) lancerede kampagnen til formiddag hos Kvickly i Skanderborg. Butikken er et eksempel på, at der også kan være penge at spare for mange virksomheder i servicesektoren, hvis de genanvender mere af deres affald i stedet for at sende det på forbrændingen.

Den konkrete Kvickly i Skanderborg forventes at spare 20.000 kr. årligt med en ny løsning til at genanvende butikkens gamle madvarer. Når COOP til september ruller løsningen ud i alle kædens 1200 danske butikker, regner selskabet med at spare ”mange millioner” hvert år. I forvejen sparer COOP ca. 40 mio. kr. årligt på at sende pap og papir til genanvendelse frem for forbrænding.

Fakta: Affaldssortering på jobbet

  • Regeringens Ressourcestrategi for affaldshåndtering ”Danmark uden affald” skal få forbrugere og virksomheder til at genanvende mere affald.
  • Det forventede effekt af Danmark uden affald er, at servicesektoren næsten firedobler genanvendelsen af organisk affald fra 17 % i 2011 til 60 % i 2018, samt at genanvendelse af papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage vokser fra 53 % i 2011 til 70 % i 2018.
  • En ny rundspørge blandt 1.167 ansatte i servicesektoren viser bl.a., at 78 % synes det er en ”meget god idé” eller ”god idé”, at virksomhederne fremover skal sortere mere affald til genanvendelse. 6 % synes det er en ”Meget dårlig idé” eller ”dårlig idé”.
  • 72 % synes, at affaldssortering på arbejdspladsen med henblik på genanvendelse gør en positiv forskel, der er indsatsen værd.
  • Kampagnen vil foregå i annoncer, i konkrete møder for virksomheder over hele landet og på hjemmesiden www.mst.dk/kendditaffald . Her findes bl.a. gode råd fakta og cases til virksomhederne.