Husk at CLP-mærke biocidholdige midler

30-04-2015
Biocider

Senest fra 1. juni 2015 skal produkter med biocider have ny faremærkning på etiketter og i sikkerhedsdatablade

Biocidprodukter skal ligesom andre kemiske blandinger være mærket i henhold til de såkaldte CLP-regler for klassificering og mærkning senest 1. juni 2015.

CLP-reglerne gælder for alle danske virksomheder, der markedsfører kemiske blandinger. Der er tale om:

  • Virksomheder, der fremstiller eller importerer kemiske blandinger til videresalg til forhandlere og professionelle brugere.
  • Virksomheder, der opbevarer og sælger kemiske blandinger. Det vil typisk være dagligvarebutikker, farvehandlere, byggemarkeder og havecentre. Det gælder også salg over nettet.
  • Virksomheder, der leverer en serviceydelse, hvor de bruger eller sælger kemiske blandinger, som de selv importerer fra et ikke-EU land. Det kan være udbydere af rengøringsydelser, skadedyrsbekæmpelse, tagrensning eller entreprenørydelser.

Reglerne er i EU fastsat i CLP-forordningen (Classification, Labelling and Packaging). De bliver implementeret i EU i perioden 2010-2015. Reglerne gælder allerede for enkeltstoffer. Senest 1. juni 2015 skal virksomheder, som markedsfører kemiske blandinger såsom biocidholdige midler, også have revurderet den gamle klassificering og produkterne skal mærkes efter de nye regler både på etiketter og i sikkerhedsdatablade

Se mere om CLP-reglerne for klassificering og mærkning af kemiske blandinger

Læs mere om CLP-forordningen og trinvis udfasning af de gamle klassificeringsregler

Ingen produkter med gamle mærker efter 1. juni 2017

Kemiske blandinger, der er markedsført før den 1. juni 2015 med gammel mærkning, må dog fortsat distribueres og sælges frem til 1. juni 2017. Efter denne dato må blandinger med gammel faremærkning ikke længere være på markedet. Til den tid skal distributører og forhandlere enten have skiftet de gamle etiketter ud med nye eller trække produkterne tilbage fra markedet.

I god tid før denne dato bør du gennemgå dit varelager og få solgt ud af produkter med gammel faremærkning. Alternativt kan du kontakte leverandøren af blandingen og lave en aftale om at få tilsendt nye CLP-etiketter, som kan sættes på produkterne.

Yderligere information

Læse mere på  Miljøstyrelsens hjemmeside med informationer om biocider til virksomheder

Har du spørgsmål kan du kontakte Miljøstyrelsens biocid-helpdesk på email: 

Miljøstyrelsens biocid-helpdesk besvarer spørgsmål om alt der vedrører biocidlovgivningen - fra dine forpligtelser over biocidforordningen til andre regler på området.