Elektronik bliver fri for skadelige ftalater

23-04-2015
Borger Kemikalier

EU forbyder nu fire skadelige ftalater i elektronik efter en intensiv arbejdsindsats fra dansk side. Forbuddet træder i kraft i 2019 og gælder for alt elektronik. Ftalaterne er bl.a. mistænkt for at kunne skade evnen til at få sunde børn.

Danmark er nu lykkedes med at få ftalaterne forbudt i al elektronik i hele EU fra 2019, og for nylig har EU's kemikalieagentur meddelt, at de også vil udarbejde et forslag sammen med Danmark om at begrænse de fire ftalater i andre produkter end elektronik.

De fire ftalater, som EU nu forbyder efter et intensivt arbejde fra dansk side, findes i stort set alt elektronik, der indeholder plast eksempelvis føntørrere, høretelefoner og computere. Ftalaterne bruges primært i ledninger, hvor de tilsættes for at gøre plasten blød. Ftalaterne kan frigives fra elektronikken, og forbrugerne kan blive udsat for ftalaterne ved berøring af elektronikken og gennem støvet, da ftalater kan frigives til luft og bindes til støv.

Forbuddet er en del af et EU’s RoHS direktiv. Når ftalaterne forbydes gennem RoHS direktivet, betyder det sandsynligvis, at hele den globale elektronikproduktion vil udfase brugen af ftalater i elektronik, som de har gjort med øvrige stoffer, der er forbudt i RoHS.

Danmark har tidligere trukket et varslet dansk forbud mod de fire ftalater tilbage, da EU-landene ikke må indføre nationale forbud, før det videnskabelige grundlag er vurderet på hele EU’s vegne.

Fakta

De fire stoffer der begrænses er:

  • DEHP (bis(2-ehtylhexyl)ftalat)
  • BBP (butylbenzylftalat)
  • DBP (dibutylftalat)
  • BIBP (diisobutylftalat)

De fire ftalater er klassificerede som reproduktionstoksisk 1B. Det betyder at det kan skade fertiliteten og er mistænkt for at skade det ufødte barn. I 2007 udgjorde ftalater i kabler og ledninger en sjettedel af den samlede mængde af ftalater i produkter på det europæiske marked.

Forbuddet træder i kraft i 2019.

For medicinsk udstyr, samt for måle- og kontroludstyr træder forbuddet i kraft i 2021.

RoHS direktivet forbyder farlige stoffer i elektronik. I dag forbyder direktivet bly, kviksølv, cadmium, krom VI og de brommerede flammehæmmere PBB og PBDE.

RoHS direktivet giver Kommissionen bemyndigelse til at forbyde kemiske stoffer i elektronik hvis de forurener affaldsstrømmen, forhindre genanvendelse af materialer, udsætter arbejdere på affaldsanlæg eller miljøet for farlige stoffer eller der findes bedre alternativer.