Der skal være en miljømæssig begrundelse for at stille krav om gyllealarmer

21-04-2015
Landbrug

Der foreslås en generel undtagelse fra kravet om gyllealarm, når den nærliggende sø ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden foreslås det, at kommunen skal kunne dispensere fra alarmkravet, hvis søen eller vandløbet er beliggende i et højere niveau end gyllebeholderen, og der ikke er nærliggende fare for, at gyllen løber ud i vandet i tilfælde af brud eller kollaps.

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen i offentlig høring.

Der foreslås en generel undtagelse fra kravet om gyllealarm, når den nærliggende sø ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ændringen kan gennemføres uden at det forringer natur- og miljøbeskyttelsen, da alle beskyttelsesværdige søer i Danmark er omfattet af § 3-beskyttelsen.

Desuden foreslås det, at kommunen efter ansøgning skal kunne dispensere fra alarmkravet, hvis søen eller vandløbet er beliggende i et højere niveau end gyllebeholderen, og der ikke er nærliggende fare for, at gylle løber ud i vandet i tilfælde af brud eller kollaps.

Bekendtgørelsesudkastet er i offentlig høring indtil den 18. maj 2015, og de ændrede regler forventes at træde i kraft den 10. juni 2015.

Det er fortsat Miljøstyrelsens opfattelse, at gyllealarmer generelt er en god ide. Med forslaget lægges der op til, at landmændene fremover i højere grad selv kan vælge, om de vil have installeret en gyllealarm i de tilfælde, hvor der ikke er en særlig miljømæssig begrundelse for at stille krav om det.

Hent udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen på Høringsportalen.