Virksomheder skal have styr på ny klassificering og mærkning af kemikalier

15-09-2014
Kemikalier

Fra den 1. juni 2015 skal kemiske blandinger klassificeres og mærkes i henhold til CLP-forordningens regler. Det gælder f.eks. produkter som maling, vaske- og rengøringsmidler, insektmidler, desinfektionsmidler, imprægneringsmidler, lak, lim og mange andre. De nye regler betyder bl.a., at de velkendte orange faresymboler udgår og bliver erstattet af nye piktogrammer.

Billede_maerk_kemien

Informationskampagne til virksomheder om CLP-forordningen
Miljøstyrelsen lancerer i dag en informationskampagne for at gøre producenter, importører og forhandlere af kemiske produkter opmærksom på, at nye EU-regler for klassificering, mærkning og emballering af kemiske blandinger (CLP-forordningen) snart træder i kraft.  Det betyder blandt andet, at etiketter og sikkerhedsdatablade skal opdateres med ny klassificering og mærkning.

Det er virksomhedernes ansvar at agere i tide
Det er producenternes og importørernes ansvar at få sat de rigtige etiketter på produkterne i tide. Også detailhandlere og servicevirksomheder, der sælger de kemiske blandinger, har ansvar for, at produkterne er mærket korrekt. -For efter 1. juni 2015 skal alle produkter klassificeres og mærkes i henhold til CLP-forordningen. Kemiske produkter, der allerede er på hylderne før den 1. juni 2015 med den gamle faremærkning, må dog fortsat sælges frem til den 1. juni 2017. Efter denne dato må produkter med gammel faremærkning ikke længere forhandles.

Hjælp til virksomheder
Erfaringen fra de mange virksomheder, der allerede er i gang med at omklassificere og ommærke deres produkter, er at det er tidskrævende. Det er derfor vigtigt at få styr på den nye faremærkning i god tid,  så man ikke som virksomhed eller forhandler brænder inde med produkter, der er ulovlige at sælge. Læs mere om CLP-forordningens regler  eller .