Udbringningsperioden forlænges på Bornholm og i Syd- og Sønderjylland

30-09-2014
Landbrug

Opgørelse af nedbørsmængden i 2014 viser, at betingelserne for at dispensere til forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning er til stede på Bornholm og i Syd- og Sønderjylland i 2014.

Afhængig af nedbørsmængderne i uge 21-38 kan udbringningsperioden for flydende husdyrgødning på visse arealer forlænges til den 15. oktober.

Betingelserne er, at nedbøren i uge 21-38 er over normen samtidigt med at nedbøren i uge 30-38 er 30 % over normen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, stk. 2.

Det fremgår af vejledningsmaterialet, at forlængelsen i Syd- og Sønderjylland omfatter arealer i Varde , Billund , Esbjerg , Fanø , Vejen , Haderslev , Tønder , Aabenraa og Sønderborg   kommune.

Opgørelse af nedbørsmængder i DMI's regioner uge 21-38 2014

Læs mere om reglerne om forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning i  Miljøstyrelsens husdyrvejlednings afsnit om husdyrgødningsbekendtgørelsen .