Stikprøvekontrol afslører ulovlige balloner

19-09-2014
Kemikalier Borger

Kontrol viser, at ulovlige balloner finder vej til hylderne i danske butikker. Miljøminister Kirsten Brosbøl skruer nu op for grænsekontrol af importeret legetøj som led i regeringens og Enhedslistens børnekemi-pakke

Der er fundet ulovlige stoffer i 23 ud af 39 balloner, som Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har indsamlet i en stikprøvekontrol. Det viser de analyser af ballonerne, som netop er ankommet. Stofferne er såkaldte nitroserbare stoffer, som kan omdannes til kræftfremkaldende nitrosaminer.

For at sikre mod, at ulovlige balloner fremover finder vej til hylderne, har Miljøstyrelsen udover stikprøvekontrollerne i butikkerne netop sat gang i en skærpet grænsekontrol med legetøj, fordi størstedelen af det legetøj, der bliver solgt i Danmark, er produceret i udlandet.

For eksempel bliver 85 procent af alt legetøj produceret i Kina, som Danmark sidste år importerede omkring 4.700 ton legetøj fra.

Kontroller del af børnekemipakken

Grænsekontrollen udføres i samarbejde med SKAT og Sikkerhedsstyrelsen, foregår i havne, lufthavne og ved den tyske grænse og er en del af den børnekemipakke, som regeringen vedtog sammen med Enhedslisten i 2013.

I alt har regeringen og Enhedslisten afsat 20 mio. kroner over tre år til børnekemipakken. Udover den skærpede kontrol både ved grænser og i butikker har Miljøministeriet også sat gang i en informationskampagne om reglerne for legetøj som en del af børnekemipakken. Kampagnen er udformet på baggrund af branchens egne ønsker om information.

Fakta

  • Balloner er lavet af gummi og under produktionen af gummi kan der dannes såkaldte nitrosaminer og nitroserbare stoffer afhængig af hvilke stoffer der som udgangspunkt er brugt i gummien.
  • Nitrosaminer er en gruppe af stoffer, der er kræftfremkaldende.
  • Derfor har der siden sommeren 2011 været regler for afgivelsen af nitrosaminer og nitroserbare stoffer fra balloner og andet legetøj som er beregnet til at børn putter i munden og i legetøj til børn under tre år.
  • Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har udført en kontrol af balloner, der viste, at 23 ud af 39 testede ballonprodukter afgav for mange nitroserbare stoffer.
  • Miljøstyrelsen har indskærpet reglerne over for leverandører og forhandlere og krævet, at salget af de ulovlige balloner straks bliver stoppet.

Gode råd

  • Børn bør ikke sutte på balloner.
  • Balloner bør altid pustes op med en pumpe – også af voksne, da børn kopierer voksne.
  • Børn under otte år bør altid være under opsyn, når de leger med balloner (kvælningsrisiko).
  • Defekte balloner eller stykker af balloner skal kasseres (kvælningsrisiko).”

Kontakt

Funktionsleder for Kemikalieinspektionen Dorte Hermansen, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 41 21, e-mail:

AC-tekniker i kemikalieenheden, Miljøstyrelsen, Shima Dobel, tlf. 72 54 43 15, e-mail:

Pressemedarbejder Jesper Jørgsholm, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 45 91, e-mail: