Rapport om indikatorer til måling af affaldsforebyggelse

08-09-2014
Affald

Som baggrund for den kommende Strategi for affaldsforebyggelse har Miljøstyrelsen fået udarbejdet rapporten ”Indikatorer til måling af affaldsforebyggelse” . Rapporten præsenterer forslag til indikatorer for affaldsforebyggelse generelt og for områderne madaffald, bygge- og anlægsaffald, elektronikaffald samt tekstilaffald. Rapporten giver en vurdering af datakvalitet og –usikkerhed. Desuden er der i samarbejde med interessenter peget på alternative indikatorer