Genanvendelse af affald: Hjælp på vej til kommuner fra Miljøstyrelsen

16-09-2014
Affald

Miljøstyrelsen har lavet et nyt Ressourceteam, der skal hjælpe kommunerne med at nå målsætningen om, at 50 procent af vores husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.

Ressourceteamet fra venstre: miljøplanlægger Mette Marie Nielsen, ingeniør Marianne Bigum, miljøplanlægger Søren Freil, dyrlæge Linda Bagge, biolog og projektleder for Ressourceteamet Alan Sørensen, ingeniør Jette Skaarup Justesen, økonom Jan Graversen, ingeniør Anne-Mette Lysemose Bendsen.

Ressourceteamet vil fungere som sparingspartner for kommunerne og hjælpe til, at kommunerne deler viden og erfaring om f.eks. sortering af affald, så en kommune i Sønderjylland også får det at vide, når man finder en god løsning på Fyn. Ressourceteamet vil også hjælpe kommunerne med nye, konkrete initiativer for genanvendelse.

Kommunerne spiller en nøglerolle i forhold til at nå målet om 50 procent genanvendelse af madaffald, pap, papir, plast, træ og glas fra husholdningerne, som er blevet lagt fast i Regeringens ressourcestrategi ’Danmark uden affald’. Miljøstyrelsens Ressourceteam vil derfor hjælpe kommunerne med at finde og dele de bedste løsninger på genanvendelse af affald fra husholdningerne.

Fakta om Miljøstyrelsens Ressourceteam

Ressourceteamet vil hjælpe kommunerne og andre aktører på området med at implementere Ressourcestrategiens målsætninger for husholdningsaffaldet, bl.a. ved at:

  • Afholde seminarer og besøg hos landets kommuner for at lytte til behov, rådgive og vejlede om øget genanvendelse. De første seminarer holdes i København og Århus i efteråret 2014.
  • Sørge for at viden om og erfaringer med genanvendelse bliver delt mellem kommunerne, bl.a. på en kommende virtuel platform.
  • Yde økonomisk støtte til projekter der har til mål at øge genanvendelsen i kommunerne, bl.a. via en kommende pulje for initiativer i kommunerne.
  • Have fokus på omkostningseffektive ordninger og incitamentstrukturer for genanvendelse.
  • Bringe interessenterne på området sammen i netværk og partnerskaber for i fællesskab at nå målene.

Du kan læse mere her:

Danmark uden affald - Ressourcestrategi 2013

Danmark uden affald - strategi & plan

Projektoversigt

 

Hvis du vil vide mere eller ønsker kontakt til Ressourceteamet, så kan du ringe på telefonnummer: 72544000 eller sende en e-mail til: