Ny rapport om hvordan nanomaterialer opfører sig i miljøet

28-09-2014
Kemikalier

Har den stigende anvendelse af nanomaterialer konsekvenser for miljøet? Foruden viden om nanomaterialers effekter, kræver svaret på spørgsmålet bedre viden om, hvordan nanomaterialer opfører sig i miljøet. Ny rapport stiller skarpt på, hvad man ved om de processer, der bestemmer, hvilke mængder nanomaterialer, som miljøet udsættes for.

Rapporten "Environmental fate and behaviour of nanomaterials", har  fokus på den grundlæggende viden om de processer, som har betydning for nedbrydning, omdannelse og transport af nanomaterialer i miljøet. En del af den eksisterende viden, man har om kemikaliers opførsel i miljøet, kan også bruges for nanomaterialer; men rapporten påpeger en række mangler i den nuværende viden om omdannelses- og transportprocesser for nanomaterialer, som vanskeliggører en samlet vurdering af deres skæbne i miljøet. Rapporten giver også et bud på, hvilke processer, der skal have højest prioritet, hvis man skal forbedre forståelsen af nanomaterialers opførsel i miljøet. Det drejer sig om agglomerering /aggregering, sedimentering, og viden om, hvordan nanomaterialer binder sig andre partikler og faste overflader i miljøet.

Rapporten er en del af regeringsinitiativet "bedre styr på nano", og den er den første af 4 rapporter, som til sammen skal skabe overblik over nanomaterialer i det danske miljø.

Link til rapporten

Kontakt:
AC-tekniker, Flemming Ingerslev, tlf. 72 54 45 20, e-mail: