Miljøstyrelsen sætter mere fart i Shells oprensning af spildevandsbassiner i Fredericia

11-09-2014
Industri Borger Pressemeddelelse

A/S Dansk Shell har forkortet tidsplanen for oprensning af deres spildevandsbassiner i Fredericia efter et møde med Miljøstyrelsen. Arbejdet forventes nu at være færdigt før jul.

Det lugter grimt mange steder i Fredericia i øjeblikket. 

A/S Dansk Shell er nemlig i gang med at oprense deres spildevandsbassiner i byen, og den proces er kilde til en stærk generende lugt. 

Derfor har Miljøstyrelsen og A/S Dansk Shell drøftet en ny tidsplan, så arbejdet nu forventes at være færdigt før jul i stedet for til februar, som var den oprindelige tidsplan. 

Mere mandskab skal sikre hurtigere oprensning
Grunden til, at tidsplanen kan forkortes med 2 måneder er, at Miljøstyrelsen forventer, at Shell indsætter ekstra mandskab, så kapaciteten af oprensningen øges. Shell arbejder nu på at sikre dette. 

- Vi har bedt A/S Dansk Shell om at skynde sig så meget, de kan med oprensningen, så borgerne hurtigst muligt kan slippe af med lugtgenerne , siger kontorchef i Miljøstyrelsen Yvonne Korup. 

Det betyder, at arbejdet forventes afsluttet medio december under forudsætning af, at der ikke bliver hård frost i perioden. Miljøstyrelsen vurderer, at kapaciteten af oprensningen ikke kan øges yderligere af hensyn til medarbejdernes sikkerhed. 

Aftale om langsigtet løsning
Miljøstyrelsen vil sikre, at der samtidig foretages en kortlægning af andre mulige lugtkilder på raffinaderiet, så lugtgener også fremadrettet mindskes.  Miljøstyrelsen vil løbende følge op på tidsplanen for oprensningen, så den ikke skrider. 

På mødet blev desuden drøftet en mere langsigtet løsning på spildevandsproblemerne på raffinaderiet, og der var enighed mellem Miljøstyrelsen og A/S Dansk Shell om, at det eksisterende renseanlæg ikke længere lever op til bedst tilgængelige teknologi.

Shell vil derfor parallelt med oprensningsprocessen undersøge, hvordan renseanlægget kan bringes op til standard, og lugtproblemer fremover kan undgås. Miljøstyrelsen vil snarest igangsætte en godkendelsesproces for en opgradering af anlægget.

For yderligere information:

Kontorchef i Miljøstyrelsen Yvonne Korup, tlf. 25 36 20 85, e-mail:

Presseansvarlig i A/S Dansk Shell Jesper Brieghel, tlf. 41 61 24 80, e-mail: