Jordforurening: Sådan passer vi på vores overfladevand

11-09-2014
Jord

Regionerne skal frem mod 1. januar 2019 finde frem til de jordforureninger, der kan true vores vandløb, søer, fjorde og kyster.

I Danmark er der rigtig mange jordforureninger, ca. 32.000. Forureningerne stammer fra benzinstationer, renserier og gamle lossepladser og andre forurenende aktiviteter. Nogle af forureningerne kan, hvis regnvand og grundvand fører dem ud i et nærliggende vandmiljø, udgøre en trussel for det plante- og dyreliv, der lever i vandet.

For at forhindre dette har Miljøstyrelsen i samarbejde med regionerne udviklet et screeningsværktøj, der kan udpege de jordforureninger, der kan true vandmiljøet. Screeningen vil ikke i sig selv kunne fastslå, om en jordforurening konkret udgør en trussel. Men de jordforureninger, der udpeges i screeningsundersøgelsen, vil danne grundlag for regionernes videre indsats, hvor jordforureninger undersøges og ryddes op, hvis de truer dyre- og plantelivet i vandet.

Det vurderes, at antallet af jordforureninger der truer vandmiljøet kun udgør en lille del af de 32.000 jordforureninger. Screeningsværktøjet er således tænkt som en målrettet metode til at finde ”nålen i høstakken”.  

Yderligere information på  mst.dk