Høring af lovforslag om ændring af skrotningsgodtgørelsesloven og miljøbeskyttelsesloven

25-09-2014
Affald

Lovforslag er sendt i høring med høringsfrist fredag den 10. oktober kl. 12

Lovforslaget, der er sendt i høring, foreslår ændringer i lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (skrotningsgodtgørelsesloven) og lov om miljøbeskyttelse:

Skrotningsgodtgørelsesloven:

  • Obligatorisk digital kommunikation vedrørende udbetaling af skrotningsgodtgørelse
  • Ændringer til administration af skrotningsgodtgørelsesordningen m.v., herunder ny ekstern administrator, klageadgang for administrators afgørelser, nye supplerende betingelse for udbetaling af godtgørelse
  • Nye tilsynsbestemmelser

Miljøbeskyttelsesloven:

  • Krav om yderligere digital kommunikation primært i forhold til Affaldsregistret
  • Nedsættelse af den sats, som producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer betaler til finansiering af den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer
  • Nye hjemler i miljøbeskyttelsesloven for ministeren til at fastsætte regler om udarbejdelse af eksterne beredskabsplaner for visse virksomheder og til at fastsætte regler om inddragelse af offentligheden i forbindelse hermed

Læs høringsbrev, høringslisten og udkast til lovforslag på høringsportalen .