Undersøgelse af perfluorstoffer i grundvandet under forurenede grunde

10-10-2014
Jord

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen og Region Syddanmark viser, at perfluorforbindelser fra blandt andet brandslukningsskum kan påvises i grundvandet under arealer hvor stofferne har været anvendt. Fundene indgår i Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens arbejde med at vurdere risikoen fra stofferne og udarbejde grænseværdier for grundvand og drikkevand.

Miljøstyrelsen udgiver nu ” Screeningsundersøgelse af udvalgte PFAS-forbindelser som jord- og grundvandsforurening i forbindelse med punktkilder ”. Projektet er lavet i samarbejde med Region Syddanmark for blandt andet at afklare, om punktkildeforurening med perfluorforbindelserne, kaldet PFAS, forekommer i grundvandet ved forurenede grunde.

Anvendelse

PFAS har tidligere været brugt i blandt andet brandslukningsskum, og der er ved undersøgelsen identificeret 5 brancher/aktiviteter, hvor der er en forventet risiko for PFAS-forurening: brandøvelsespladser, forkromningsindustri, tæppeindustri, malingsindustri og fyldpladser/lossepladser.

Undersøgelsen

16 forskellige lokaliteter er blevet screenet som en del af undersøgelsen, og der er påvist indhold af PFAS i grundvandet på 11 af dem. PFAS er blandt andet påvist på 5 ud af 8 brandøvelsespladser og ved 1 tæppefabrikant i screeningsundersøgelsen. Niveauet varierer fra få til tusinde ng/l. Stofferne er således til stede i det danske grundvand nær særlige brancher, hvor der har foregået aktiviteter medbrug af PFAS, særligt nær brandøvelsespladser.

Videre forløb

Fund af PFAS-forbindelser i dette projekt er gjort i grundvandet på og ved de forurenede grunde og ikke i drikkevandsboringer. Der er ikke noget, der tyder på, at PFAS udgør en trussel imod det grundvand, vi bruger til drikkevand. Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen vil dog på baggrund af undersøgelsen skrive til de berørte kommuner og indskærpe, at kommunerne skal foretage en konkret vurdering af, om vandforsyningerne skal analysere drikkevandet for PFAS-forbindelser, hvor der har været de nævnte aktiviteter, som kan indebære en forureningsrisiko.

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen er desuden i samarbejde ved at udarbejde grænseværdier for stofferne i både grundvand og drikkevand til brug for vurdering af forurenede grunde og risiko i forhold til drikkevand.