Så stort er madspildet i dit supermarked

09-10-2014

Den første kortlægning i servicesektoren afslører et madspild på over 150.000 tons i detailhandelen. I et typisk supermarked er madspildet 360 gange større end i en gennemsnitshusstand.

Ud med brød, bananer og bøffer, der kunne være spist. Danske købmænd og supermarkeder smider hvert år mere end 150.000 tons mad ud. Det viser den første kortlægning af madaffald i servicesektoren .

Dermed står detailhandelen for godt 70 % af madspildet i hele servicesektoren – mere end engroshandel, hoteller, restauranter, institutioner og kantiner tilsammen. Madspildet i et typisk supermarked er 360 gange større end i en gennemsnitshusstand.

Kortlægningen af madaffald i servicesektoren udkommer sammen med en mindre rapport om at begrænse madspild i detailhandlen og en folder med 10 gode råd til butikker om, hvordan butikkerne kan begrænse deres madspild.

Kortlægningen er den tredje og sidste rapport i et projekt, der i to andre rapporter har kortlagt dagrenovationen og madspildet i enfamilieboliger og etageboliger. Del 1 om enfamilieboliger udkom i maj 2012 og del 2 om etageboliger udkom i juni 2014.

 

> Læs rapporten ”Kortlægning af madaffald i servicesektoren”

> Læs rapporten ”Begræns madspild i detailhandlen”

> Læs de gode råd til butikker om at minimere madspild

 

FAKTA

  • Madspildet i den danske servicesektor udgør 227.000 ton pr. år. Til sammenligning er det samlede madspild fra husholdningerne 261.000 ton pr. år.
  • Det største madspild i servicesektoren stammer fra detailhandelen, der spilder 163.000 tons pr. år, svarende til 72 % af servicesektorens madspild.
  • Af detailhandelens madspild står specialforretninger som slagtere, fiskeforretninger og grønthandlere for 12.000 tons pr. år, mens ikke-specialiserede forretninger som kiosker, købmænd, supermarkeder, og varehuse står for 151.000 ton pr. år.
  • Madspildet fra en gennemsnitlig detailhandelsbutik er 288 gange så stort som madspildet fra en gennemsnitlig husstand. Fra et varehus er madspildet 2557 gange så stort som fra en gennemsnitlig husstand.

Kilder: Kortlægning af madaffald i servicesektoren (Miljøstyrelsen 2014) og Kortlægning af dagrenovation i Danmark (Miljøstyrelsen 2014).