Pulje til forskning i bekæmpelsesmidler er åben

01-10-2014

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af sprøjtemidler og biocider.

Miljøstyrelsen er nu klar med en ny tilskudsrunde, hvor forskere kan søge om økonomisk støtte til projekter, der bl.a. kan øge vores viden om effekterne af bekæmpelsesmidler og være med til at udvikle metoder, der kan minimere forbrug og belastning. Det kan for eksempel være forskning i hormonforstyrrende effekter eller i værktøjer til at gennemføre principperne for integreret plantebeskyttelse.

Der er afsat 19 millioner kroner frem til april 2018, og pengene uddeles løbende. Fristen for at komme i betragtning til ansøgningsrunde 2015 er den 1. december i år  kl. 12.00. Ansøgninger skal indsendes på e-mail til Miljøstyrelsen, 

Informationsmøde i oktober

Der afholdes informationsmøde om ansøgningsrunde 2015 tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 13:00 – 15:00 i Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K..
Tilmelding skal ske senest den 24. oktober 2013 på e-mail:

Tilskudsordningen er en del af Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning. Programmet skal bidrage til at minimere brugen og belastningen med bekæmpelsesmidler.

Regeringens sprøjtemiddelstrategi ”Beskyt vand, natur og sundhed”,.
I ansøgningsrunde 2015 er der ved udvælgelsen af forskningstemaer bl.a. taget udgangspunkt i de mål og virkemidler, der er peget på i regeringens sprøjtemiddelstrategi 2013-2015. Strategien indeholder bl.a. en langsigtet investering i forskning.

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Jørn Kirkegaard, tlf. 72 54 41 74, e-mail