Nye krav til brændeovne i Europa giver renere luft

28-10-2014
Luft

Landene i EU har besluttet, at der skal være nye krav for, hvor meget nye brændeovne og -kedler må forurene. Modsat Danmark, har mange lande i EU har indtil nu slet ikke haft regler på området.

Link _til _flyer _billede

Landene i EU har besluttet krav for, hvor meget nye brændeovne og -kedler må forurene på et møde den 13-14 oktober 2014 i Bruxelles. Modsat Danmark, der har haft krav til brændeovne siden 2008, har mange lande i EU har indtil nu slet ikke haft regler på området. Da 3/4 af partikelforureningen i Danmark kommer fra andre lande, vil de nye regler kunne reducere partikeludslippet fra brændeovne og -kedler med over 50% over en årrække, hvilket er en stor effekt, da brændeovne er en af de største kilder til forurening med partikler.

De nye EU-miljøkrav som gælder fra 2022, er på niveau med de krav, der er planlagt til at træde i kraft i Danmark i begyndelsen af 2015 (Brændeovnsbekendtgørelsen). 

De to forordninger foreligger nu i en dansk-oversat version, som nu er offentligt tilgængelige fra dokument serveren på Kommissionens hjemmeside . Der tages på nuværende tidspunkt forbehold for oversættelsesfejl i de to versioner. Forordningerne afventer nu en proces gennem Europaparlamentet.

Udkast til forordning for brændeovne.
Udkast til forordning for brændekedler.

I 2012 kom EU-Kommissionen med forslag til såkaldte ecodesignkrav, der bestemmer, hvor meget brændeovne og –kedler må forurene i form af partikeludslip. For Danmark var kravene uambitiøse, og efter forslag fra blandt andet Danmark og Tyskland er de kommende EU-regler blevet strammet. I Danmark er ni ud af ti solgte brændeovne svanemærkede og lever dermed allerede op til de kommende EU-krav. 

Link til pressemeddelelse om de nye krav.(Link ikke længere aktivt.)