Ny rapport om støjsvag varelevering

01-10-2014
Støj

Rapport peger på nye løsninger til støjsvag varelevering til butikker.

Butikkerne og transportbranchen har et stigende ønske om at levere varer om aftenen, om natten og tidligt om morgenen, hvilket har ført til udvikling af nye løsninger, der reducerer støjen fra vareleveringen.  I den nye rapport ’Støjsvag varelevering til butikker’ beskrives flere eksempler på sådanne løsninger.

I forbindelse med rapporten er der udviklet en simpel støjberegningsmodel (RUMLE), som kommuner og andre kan bruge til at få et hurtigt billede af støjbelastningen, når der leveres varer til butikkerne.

Link til rapporten Mjiløprojekt nr. 1596, 2014 - Støjsvag varelevering til butikker

Link til støjberegningsmodellen RUMLE på støjreferencelaboratoriets hjemmeside

Fakta
Støj fra virksomheder, herunder butikker er reguleret, da det kan give gener at være udsat for støj over de vejledende grænseværdier, ikke mindst om natten. De vejledende grænseværdier er derfor væsentligt lavere om natten end om dagen og om aftenen.

Rapporten indeholder tjeklister til distributører, butikker og kommuner om støjsvag varelevering, og gennemgår også de vejledende grænseværdier for støj. Endelig indeholder rapporten et katalog over støjsvage løsninger, som også er afspejlet i den enkle støjberegningsmodel RUMLE.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Trafikstyrelsen, og de to projekter distribution i ydertimerne DYT og 24T Transport.