Ftalater i offentlige indkøb

20-10-2014
Grøn virksomhed

Miljøstyrelsen har fået undersøgt, hvor og hvordan vi kan reducere ftalater i offentlige indkøb. Resultaterne er fremlagt i en ny rapport.

Med et forbrug på ca. 300 mia. kr. har den offentlige sektor mulighed for at medvirke til et større marked for produkter uden ftalater. Det konkluderer en ny rapport fra Miljøstyrelsen, som følger op på Miljøministeriets ftalatstrategi fra 2013.

Rapporten viser, at indkøbsorganisationer som Region Hovedstaden og Statens og Kommunernes Indkøbscentral (SKI) allerede har fokus på at få ftalaterne ud af de produkter, de køber, men at der også er områder, hvor indsatsen kan blive bedre. Det gælder især legetøj til børn, møbler, byggematerialer og medicinsk udstyr.

I rapporten er det undersøgt, i hvor store mængder forskellige ftalatholdige produkter bliver købt. Ligesom det er undersøgt, om der allerede nu bliver stillet krav om ftalatfrie produkter, og om det er muligt at erstatte eller undgå ftalatholdige produkter, hvis der ikke gør.

Rapporten er lavet på baggrund af informationer om indkøbsmængder og praktiske erfaringer fra Region Hovedstaden, Odense Kommune og SKI. Den tager også udgangspunkt i de krav, der stilles af SKI, KomUdbud og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb.

Rapporten bygger på undersøgelser i en række centrale indkøbsorganisationer, der vurderes som trendsættende. Den reflekterer dog ikke nødvendigvis, hvordan andre kommuner og regioner håndterer indkøb af produkter med og uden ftalater.

Sammenfattende peger rapporten på en række områder, som der særligt bør fokuseres på for at styrke indsatsen for at fjerne ftalater i offentlige indkøb. Den præsenterer også ny viden om nogle af de krav, som udvalgte indkøbsorganisationer stiller i dag.

Rapporten