Evaluering af grønne regnskaber

28-10-2014
Industri

En undersøgelse af de grønne regnskabers effekt og vurdering af fremtidige muligheder for miljørapportering

Evalueringen peger på, at de grønne regnskaber har haft en positiv miljøeffekt op gennem 90'erne og 00'erne. Evalueringen viser imidlertid også, at disse forurendende virksomheder er omfattet af anden miljøregulering, der overlapper de grønne regnskaber, og at det grønne regnskab i dag ikke længere giver en merværdi, der står i et fornuftigt forhold til den administrative byrde, som det også er at udarbejde et grønt regnskab.

Evalueringen kan ses her:  Evaluering af grønne regnskaber