Efterlysning: Hvordan får vi danskerne til at sortere mere affald?

14-10-2014
Affald Borger

Miljøministeriet efterlyser kommunernes bedste projekter, som på nye måder genanvender mere husholdningsaffald.

FAQaffald 1170x400

Vi skal være bedre til at genanvende plastbøtter, dåser og madrester, som i dag i alt for høj grad ender i samme skraldespand. I dag bliver kun 22 procent af pap, papir, plast, glas, træ- og metalaffald samt organisk affald fra husholdningerne sorteret, så ressourcerne kan bruges igen. Det skal en ny pulje på 10 millioner kroner fra Miljøministeriet lave om på. Den støtter nytænkende projekter, der skruer op for genanvendelsen af husholdningsaffald og støtter regeringens mål om, at vi i 2022 genanvender dobbelt så meget som i dag.

Kommunerne får mulighed for at gøre deres bedste idéer til virkelighed og starte projekter op, som på en ny måde forbedrer genanvendelsen i kommunen. Samtidig er det vigtigt, at projekterne skaber viden og erfaring, som andre kommuner kan få gavn af.

Affaldet gemmer på vigtige ressourcer

F.eks. kan en kommune lave forsøg med skræddersyede løsninger til boligområder med særlige behov, eller undersøge, hvordan beboere i etageejendomme, som har begrænset plads til rådighed, kan sortere bedst muligt. Det handler om at sortere affaldet rigtigt, så de værdifulde ressourcer ikke går tabt.

I dag går rigtig meget husholdningsaffald til forbrænding. Men det er spild af værdifulde ressourcer.
F.eks. kan et kilo grøntsagsaffald blive til biogas og producere elektricitet nok til, at en elpære kan lyse i 33 timer.
De 10 millioner kroner til den nye kommunepulje kommer fra finanslovens midler til ressourcestrategien. Det er Miljøstyrelsen, som administrerer og uddeler midler fra puljen, og der er frist for ansøgninger den 28. november.