Affaldsmængder er stort set uændrede fra 2011 til 2012

24-10-2014
Borger Affald

Den samlede mængde affald, som Danmark producerer hvert år, er igen blevet gjort op af Miljøstyrelsen. Og tallene viser, at affaldsmængden er stort set uændret fra 2011 til 2012.

Affaldsbunke 1170-400

Miljøstyrelsen har netop offentliggjort, hvor meget affald, Danmark har produceret i 2012. Tallene er så godt som uændrede i forhold til 2011, dog med et lille fald på under 1 procent fra ca. 10,5 mio. tons affald i 2011 til 10,4 mio. tons i 2012.
Affaldsstatistikken fortæller f.eks. hvor meget plast, metal og elektronik, affaldsvirksomhederne håndterer. Mængderne af affald indberetter virksomhederne så til Miljøstyrelsen, som gør tallene op.

Forebyggelsesstrategi på vej

Statistikken kan f.eks. danne grundlag for nye tiltag i forhold til at forbedre, hvordan  Danmark håndterer sit affald – om vi brænder det af eller genanvender der. Den nye statistik indikerer, at vi i Danmark er blevet en smule bedre til at genanvende affald fra 2011 til 2012, men forskellen er så lille, at det ikke med sikkerhed kan siges, om der er tale om en generel tendens. I efteråret udkommer miljøminister Kirsten Brosbøl  med en strategi for forebyggelse af affald, som skal være med til at sænke den samlede mængde affald, vi producerer, til gavn for miljøet.

Det er de forskellige virksomheder, som håndterer affald, der indberetter tal til Miljøstyrelsen. Styrelsen arbejder hele tiden på at forbedre affaldsdatasystemet, og 2012-statistikken viser, at affaldsvirksomhederne er blevet bedre til at levere korrekte tal, og det øger affaldsstatistikkens kvalitet.
Læs hele affaldsstatistikken her.