Spildevandsslam kan skabe vækst og arbejdspladser

25-11-2014
Affald Borger

Et nyt forsøg skal hente fosfor ud af spildevandsslam. Dermed kan danske virksomheder i fremtiden måske slippe for at importere næringsstoffet, der globalt bliver en mangelvare.

Foto: Colourbox

Danske landmænd bruger i dag tonsvis af næringsstoffet fosfor til at gøde deres marker med. Men på sigt kan der blive mangel på fosfor globalt, og derfor er der udsigt til at priserne vil stige. I sidste ende kan det få store konsekvenser, for man kan ikke dyrke planter uden fosfor

Derfor vil Miljøministeriet nu gennem den såkaldte MUDP-pulje støtte et nyt projekt, der skal hente det vigtige næringsstof ud af danskernes spildevandsslam. Helt konkret skal projektet undersøge, om fosfor kan udvindes fra den aske, der er tilbage, når man brænder spildevandsslam – vel og mærke uden at skadelige tungmetaller kommer med.

I dag bruger landbruget 53.000 tons fosfor om året, mellem 15 og 20.000 tons bliver importeret. Konventionelle landbrug bruger allerede spildevandsslam direkte på deres marker, men det må økologer ikke. Derfor er det nye projekt især interessant for økologiske landbrug og Arlagården. I regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” er målsætningen, at vi i 2018 genanvender 80 procent af fosforen i spildevandsslam.

Partnerskab om fosfor

Det er virksomheden Krüger, som i samarbejde med DTU Byg og rensningsanlæggene Lynetten og Spildevandscenter Avedøre (nu samlet i Biofos) står bag forsøgsprojektet, som skal vise, om det på sigt kan lade sig gøre at udvinde fosforen fra slamaske. Hvis projektet lykkes, vil teknologien på sigt kunne udbredes til andre lande og være med til at gavne miljøet internationalt og skabe jobs og vækst i Danmark.

Miljøminister Kirsten Brosbøl har samtidig bedt Miljøstyrelsen om at etablere et partnerskab, hvor myndigheder, forskere, landbrugsorganisationer, industri, rensningsanlæg og gødningsproducenter kan mødes og dele viden om fosfor, og hvordan ressourcen udnyttes bedst og mest effektivt.

Krüger og DTU Byg modtager 907.187 kroner fra Miljøministeriets MUDP-pulje, mens ministeriet vil støtte partnerskabet med 500.000 kroner.