Ny Vejledning om kontrol af gyllebeholdere

20-11-2014
Landbrug

Vejledning om kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft er blevet revideret og træder i kraft den 31. december 2014.

Vejledningen er ændret, så den nu er målrettet kontrollanterne. Herudover kan nævnes, at:

  • Der var ca. 50 instrukser, som nu er blevet indarbejdet i vejledningen.
  • Det er blevet gjort mere entydigt, hvad en kontrollant skal i forbindelse med et tilsyn.
  • Det er præciseret, hvad der skal gøres i forhold til reparationer.
  • Skemaerne er blevet opdateret og forenklet.
  • Efter hver kvalitetskontrol skal sekretariatet bedømme kontrollantens præstation ud fra ny karakterskala og kontrollanten vil af kontrolrapporten kunne se, hvilken bedømmelse, der er givet.
  • Der er indarbejdet retningslinjer i forhold til håndhævelse over for kontrollanter, der forsømmer deres pligter.

Vejledningen er udarbejdet under Miljøstyrelsen efter teknisk bistand fra Teknologisk Institut og udsendes på vegne af bestyrelsen for beholderkontrolordningen.

Orienteringsmøder

Beholderkontrollanter er velkomne til at deltage i orienteringsmøder, der afholdes:

  • I Taastrup den 13. januar 2015 fra kl. 13-16.
  • I Århus den 2. januar 2015 fra kl. 13-16.

Vejledning om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft