Miljøstyrelsens Teknologiliste får nyt udseende

12-11-2014
Landbrug

I dag lancerer Miljøstyrelsen en ny og smartere teknologiliste, som gør det nemmere at overskue mængden af informationer. Som noget nyt udkommer også en engelsk version af Teknologilisten.

På den nye Teknologiliste er teknologierne inddelt i kategorier efter type af teknologi. Som hidtil vil det være muligt at se hele listen af teknologier indenfor den samme kategori eller hente listen som en pdf-fil. Det er også muligt at downloade den bagvedliggende dokumentation og informationer, som knytter sig til den enkelte teknologi. Hver gang der foretages en opdatering af Teknologilisten vil ændringen blive skrevet ind i en logbog, som fremgår af hjemmesiden. Logbogen afløser de tidligere udgaver af regnearkene, som dog stadig vil være tilgængelige.

Miljøstyrelsens Teknologiliste er en liste over effektive teknologier til at reducere ammoniakfordampning og lugt fra husdyrbrug.  Listen omfatter teknologier med en dokumenteret effekt og anvendes af kommuner, konsulenter og landmænd, når der skal vælges teknologi i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug. Teknologilisten medvirker bl.a. til kortere sagsbehandlingstider i kommunerne og giver sikkerhed for, at effekten af miljøteknologierne er dokumenteret.

Siden lanceringen af Teknologilisten i foråret 2007 er der løbende blevet optaget nye teknologier indenfor luftrensning, staldsystemer, gylleopbevaring, management systemer samt teknologier til udbringning af gylle.

Link til den danske udgave af Teknologilisten

Link til den engelske udgave af Teknologilisten