Hormonforstyrrende stoffer koster EU milliarder hvert år

18-11-2014
Kemikalier

Ny rapport viser, at landene i EU kan spare enorme beløb hvert år, hvis anvendelsen af hormonforstyrrende stoffer bliver reduceret. De nordiske miljøministre kræver i fællesskab handling i EU.

Det koster hvert år EU-landene mindst 4,5 mia. kroner i tabt arbejdsevne og øgede sundhedsudgifter, at borgerne bliver udsat for hormonforstyrrende stoffer – og dette tal er måske kun toppen af isbjerget. Det viser en ny rapport, The Cost of Inaction, der er udarbejdet i fællesskab mellem myndighederne i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Det får de nordiske miljøministre til at kræve handling fra EU-Kommissionens side. Det er allerede besluttet i det 7. Miljøhandlingsprogram, at udsættelsen for hormonforstyrrende stoffer skal minimeres. Men der mangler fælles regler i EU, for hvornår et kemisk stof er hormonforstyrrende.

Den nye rapport fokuserer på, hvad det koster samfundet, at hormonforstyrrende stoffer påvirker risikoen for testikelkræft, misdannede kønsorganer hos drengebørn og mænds evne til at få børn. Derudover er der rigtig mange andre negative effekter ved hormonforstyrrende stoffer, som ikke indgår i rapporten. Derfor er de udgifter på 4,5 milliarder kroner, som rapporten peger på, kun toppen af isbjerget, og hormonforstyrrende stoffer koster samlet set EU langt mere.

De nordiske ministre sender nu rapporten til EU-Kommissionen for at få sat skub i arbejdet med at få reguleret de hormonforstyrrende stoffer, bl.a. ved at få indført nye, fælles kriterier.

Læs rapporten