1.400 liter vand til produktion af én t-shirt

25-11-2014
Affald Borger

Der bruges en enorm mængde vand i tekstilproduktion. Produktionen af bare én t-shirt kræver omkring 1.400 liter, hvilket svarer til mere end 10 fyldte badekar. Nordisk Ministerråd og Miljøstyrelsen sætter i en ny forbrugerguide og film fokus på, hvad forbrugere i Norden kan gøre for at mindske den negative miljøeffekt.

Guiden ’Brug tøjet – Brug hovedet – Skån miljøet’ giver idéer til, hvordan forbrugerne kan værne om miljøet ved at ændre deres tøjforbrug. Den beskriver, hvordan forbrugeren gennem øget genbrug af tøj kan reducere behovet for miljøbelastende produktion.

Forbrugerne kan nemt gøre en forskel

’Brug tøjet – Brug hovedet – Skån miljøet!’ fokuserer på, at den miljøbevidste forbruger nemt kan gøre en forskel, f.eks. ved at efterspørge tøj af højere kvalitet, købe og sælge second-hand, bytte eller låne tøj på byttemarkeder og i tøjbiblioteker samt ved at forære brugt tøj til velgørende organisationer. For at påvirke producenterne i den rigtige retning opfordres forbrugerne til at købe tekstiler mærket med miljømærker som Svanemærket eller det europæiske blomstermærke.

Udover det enorme vandforbrug anvendes et stort antal kemikalier til fremstillingen af tøj og tekstiler. En svensk undersøgelse identificerede for nyligt 165 farlige kemikalier, som bruges i produktionen. Samtidig svarer CO 2 -udledningen i forbindelse med den gennemsnitlige forbrugers årlige indkøb af tøj i Norden til omkring 2.000 kilometers kørsel i familiebilen.

”Klimaaftrykket fra vores tøj er faktisk større end aftrykket fra strømmen til alle vores husholdningsapparater til sammen. Vi kan gøre en stor forskel ved at ændre vores tøjforbrug,” siger Lone Lykke Nielsen, biolog i Miljøstyrelsen og medlem af Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for Affaldsforebyggelse.

Yderligere information

‘Changing consumer behaviour towards increased prevention of textile waste’ er udarbejdet af Rostra Kommunikation for Nordisk Ministerråds arbejdsgrupper for Affaldsforebyggelse, Affald (NAG) og Bæredygtigt forbrug og produktion (HKP). Rapporten er lavet i samarbejde med Miljøstyrelsen i Danmark, Miljødirektoratet i Norge, Naturvårdsverket i Sverige og Finlands Miljöcentral.

Alt materiale kan downloades gratis på følgende links:

- Forbrugerguiden ’Brug tøjet – Brug hovedet – Skån miljøet!’
- Film om ’Brug tøjet – Brug hovedet – Skån miljøet!’
- Baggrundsrapport - Changing consumer behaviour towards increased prevention of textile waste (engelsk)

Kontaktinformation:

Lone Lykke Nielsen, biolog i Miljøstyrelsen , mail: , tlf. 7254 4182