Offentliggørelse af to fyrtårnsprojekter samt udtalelse fra Kammeradvokaten

28-03-2014
Affald

Fyrtårnsprojekter om automatiske sorteringsanlæg, samt udtalelse fra Kammeradvokaten.

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet to videnprojekter om automatiske affaldssorteringsanlæg:

  • Miljøprojekt nr. 1558: ”Juridiske rammer for sorteringsanlæg”
  • Miljøprojekt nr. 1559: ”Automatisk affaldssortering - teknologier og danske udviklings- og produktionskompetencer”

I forbindelse med de to projekter er der indhentet en udtalelse fra Kammeradvokaten.

De to fyrtårnsrapporter kan findes her: