Nye muligheder for virksomheder der sælger produkter med biocider

23-03-2014

Nu kan virksomheder søge om at få deres aktivstoffer godkendt som mindre problematiske – og måske få deres produkter hurtigere på markedet.

Når virksomheder producerer for eksempel myggespray, tagrens, træbeskyttelse, musegift eller myrelokkemidler, skal det gøres med biocidaktivstoffer, der belaster miljø og sundhed mindst muligt. Det er et af hovedprincipperne i den lovgivning om biocider, der trådte i kraft sidste år.

For gøre det nemt for virksomhederne at vælge de mindst belastende biocider, har EU udarbejdet en liste over disse aktivstoffer, og belønner virksomheder med en hurtigere godkendelse, hvis de vælger bruge biociderne fra listen i deres produkter.

Nu får virksomhederne mulighed for at melde nye stoffer ind på listen og ændre ved vurderingen af de stoffer, der allerede står på listen. Det kræver dog at aktivstoffet lever op til en række krav og betingelser.

Vælg det mindst belastende og skyd genvej ind på markedet

Hvis et aktivstof optages på listen over mindre problematiske stoffer, så kan der åbner sig nye muligheder for virksomheder, der bruger enten det aktivstof eller andre stoffer fra listen. Vejen til godkendelse er både lettere og billigere end for andre ansøgningstyper.

Normalt skal et produkt med biocider anerkendes i alle lande, man ønsker at markedsføre det i. Virksomheder, der søger om godkendelse af et produkt, der er mindre belastende for miljø og sundhed end dem der er på markedet, får derimod en godkendelse der gælder i alle EU-lande på en gang.

For at få lov til at skyde genvej til markedet, må produktet kun indeholde stoffer fra listen over de mindst belastende biocider, og skal herudover leve op til en række andre krav, som skal sikre beskyttelsen af forbrugere og miljøet.

Fakta

Med en ny gennemførelsesforordning er det blevet muligt for virksomheder at ansøge om at tilføje nye aktivstoffer til bilag 1 til biocidforordningen eller ændre på restriktionerne for aktivstoffer, der allerede er optaget på bilaget. Gennemførelsesforordning nr. 88/2014) trådte i kraft 31. januar 2014, og definerer datakrav og evalueringskriterier for at søge om ændringer af bilag 1.

Læs om kravene til at få biocid aktivstoffer opført på EU’s liste over mindre problematiske biocider (bilag I til forordningen)

Læs EU-kommissionens gennemførelsesforordning, der definerer datakrav og evalueringsbetingelser for at søge om ændringer af listen

Læs mere om den forenklet ansøgningsprocedure