Ny Rapport om alternativer til ftalater i medicinsk udstyr

27-03-2014
Kemikalier

Ny rapport fra Miljøstyrelsen om alternativer til ftalater i medicinsk udstyr konkluderer, at der findes alternativer til ftalaten DEHP.

I rapporten er der foretaget en miljø- og sundhedsvurdering af 10 alternativer, som allerede i dag anvendes i medicinsk udstyr. For tre af disse er der god dokumentation, også i forhold til effekter på reproduktionen og hormonforstyrrende effekter, som er de effekter, der giver bekymring for DEHP.

Rapporten konkluderer, at der for to af de tre alternativer ikke bekymring for effekter på reproduktionen eller hormonforstyrrende effekter, mens der for den tredje kan være indikationer på hormonforstyrrende effekter. Disse afvises dog som usikkerheder af nogle, mens de vækker bekymring hos andre. De tre alternativer er ud fra den foreliggende dokumentation at foretrække fremfor DEHP.

Alternativer allerede i brug

For de 7 andre alternativer er det ikke muligt at konkludere, om der er effekter på reproduktionen eller om der er hormonforstyrrende effekter, da der ikke er studier, som undersøger disse effekter til fulde.

Med rapporten i hånden har producenter af medicinsk udstyr et overblik over miljø- og sundhedsegenskaber af alternativer til DEHP i medicinsk udstyr. Rapporten viser, at der er flereegnede alternativer til DEHP, og at de allerede er i brug.

Rapportens resultater bliver præsenteret på en international konference om alternativer til ftalater i medicinsk udstyr d. 27. marts 2014.

Du kan læse rapporten her .