Ny elektronikaffaldsbekendtgørelse

11-03-2014
Affald

Den 14. februar 2014 trådte en ny bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelse) i kraft.

Den 14. februar 2014 trådte en ny bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelse) i kraft. Den tidligere udgave af elektronikbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1296 af 12. december 2011) blev samtidig ophævet. Den nye bekendtgørelse kan ses her: Elektronikaffaldsbekendtgørelsen  

De væsentligste ændringer i den nye elektronikaffaldsbekendtgørelse er: 

1) Ændringer som følge af det nye WEEE-direktiv 

  • Nye regler om bevis for repræsentanters fuldmagtsforhold.
  • Nye nyttiggørelsesmål.
  • Opdaterede krav til produktets udformning med henblik på at lette genbrug, adskillelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
  • Opdatering af producentdefinitionen som følge af direktivet og forenkling i bekendtgørelsen, således at der nu alene skrives producent i stedet for producent og importør. Når der i bekendtgørelsen står producent, omfatter det også importører. Betegnelsen ”importører” er som konsekvens heraf udgået af bekendtgørelsen.

2) Ændringer, som branchen har ønsket af de eksisterende bestemmelser

  • Reglen, om hvornår kollektive ordninger kan undtages fra sikkerhedsstillelse, er ændret. På baggrund af de erfaringer, der er opnået, er det Miljøstyrelsens vurdering, at kravene for at kunne opnå sikkerhedsstillelse kan lempes. Ændringen er sket for at nedbringe de utilsigtede konkurrencemæssige bivirkninger af de nuværende regler, som branchen har påpeget.
  • Sænkelse af administrationsbyrden for virksomheder ved at færre virksomheder er forpligtet til at få udarbejdet revisorerklæring om mængden af udstyr bragt i omsætning.

Det nye WEEE-direktiv er, udover i elektronikaffaldsbekendtgørelse, gennemført via en ændring af miljøbeskyttelsesloven, der trådte i kraft den 11. februar 2014, og ændring af bekendtgørelse om overførsel af affald.

Du kan læse mere her:

Det nye WEEE-direktiv (2012/19/EU) 

Ændring af miljøbeskyttelsesloven