70 mio. kroner til renere vand og mere genanvendelse

18-03-2014
Grøn virksomhed

Miljøminister Kirsten Brosbøl er klar med 70 mio. kroner til ny grøn teknologi, der både gavner miljøet og den danske eksport.

Pressemeddelelse udsendt af miljøminister Kirsten Brosbøl den 18. marts 2014.


Der er brug for nye teknologiske løsninger, der kan spare på vandforbruget og sikre os rent drikkevand. Og der er brug for ny teknologi, der kan give os renere luft og materialer med færre problematiske kemikalier.

Derfor er miljøminister Kirsten Brosbøl gennem det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) klar med 70 mio. kr. til nye løsninger, der kan hjælpe danske virksomheder helt i front inden for grøn teknologi.

Samtidig er eksempelvis ekstremt vejr og luftforurening globale udfordringer, og målet er derfor også, at danske virksomheder kan udvikle løsninger, der kan eksporteres, så vi kan skabe flere grønne produktionsjobs i Danmark.

- Med tilskuddene til miljøteknologi kan vi sætte skub i flere grønne jobs, samtidig med at vi tilgodeser miljøet. Grønne produkter er blevet et af de områder, der er med til at skabe vækst og arbejdspladser i dansk industri med en årlig eksport på mere end 80 mia. kr. Flere end 100.000 danskere er beskæftiget med grøn produktion, og den udvikling skal vi ikke bare fastholde, men udbygge. Derfor skal virksomheder, universiteter og myndigheder samarbejde om udvikling af fremtidens miljøløsninger, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Nye ideer skal blive til virkelighed

Med opbakning fra alle Folketingets partier har Kirsten Brosbøl fastlagt rammerne for prioriteringen af regeringens miljøteknologiske indsats i 2014. Pengene uddeles til virksomheder, og projekterne bliver ofte til i et tæt samarbejde med universiteter, teknologiske institutter og konsulenter.

Fokus er i 2014 på vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet, renere luft og mindre støj, en modernisering af industriens miljøindsats og færre problematiske kemikalier.

- De produkter og materialer, som vi bruger i Danmark, er tit produceret på den anden side af jorden og indeholder ofte problematiske kemikalier. Derfor er der behov for løsninger, der reducerer brugen af kemikalierne helt fra bomuldsmarken og fabrikken til butikken til gavn for forbrugere, arbejdstagere og miljø. Her kan MUDP-midlerne hjælpe nytænkende ideer til at blive til virkelighed, siger Kirsten Brosbøl.

Fakta:

Alle projekter til gavn for miljøet og eksporten af grøn teknologi vil blive vurderet, men i 2014 vil en række særlige miljøtemaer være i fokus.

Det er:

  • vand og klimatilpasning
  • cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet
  • renere luft og mindre støj
  • færre problematiske kemikalier
  • modernisering af industriens miljøindsats

Kontakt:

Pressemedarbejder Jens Fuglsang Edelholt, , tlf.: 91 35 69 96

Funktionsleder Niels Henrik Mortensen, Miljøstyrelsen, , tlf.: 72 54 41 63