Miljøprojekt om lugtgrænser

18-03-2014
Luft

Rapporten belyser, om de nuværende lugtgrænseværdier giver en konstateret beskyttelse af naboerne til virksomheder med potentielle lugtemissioner.

Rapporten er knyttet til Miljøstyrelsens arbejde med at revidere Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 1985, (Lugtvejledningen). Rapporten er udført for Miljøstyrelsen i et forsøg på at belyse, om de nuværende grænseværdier for lugt giver en konstateret beskyttelse af naboerne til virksomheder med potentielle lugtemissioner. Rapporten vurderer, om der er en sammenhæng mellem det faktiske klagemønster omkring virksomheder og den lugtregulering, de lokale myndigheder anvender på de enkelte virksomheder.

Link til publikationen