Kortlægning af vanskeligheder ved at skaffe varer uden ftalaterne DEHP, BBP, DBP og DIBP

26-03-2014
Industri Kemikalier

Ny rapport beskriver importørers og producenters vanskeligheder ved at skaffe varer uden fire hormonforstyrrende ftalater. Kortlægningen er gennemført ved kontakt til en række virksomheder og brancheorganisationer.

Rapporten peger på enkelte tekniske problemer ved produktion af visse elektroniske produkter, og fokuserer på problemer for importører ved at visse udenlandske producenter ikke udbyder produkter uden de fire ftalater. Det kan især være et problem at skaffe reservedele. Undersøgelsen er led i aftalen med en række organisationer om at finde en holdbar løsning, der sigter mod at udfase produkter med de fire ftalater.

 I 2012 udsendtes en bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP, og varer hvor dele med disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinder. Da en række virksomheder og organisationer havde udtrykt stor bekymring omkring deres muligheder for at fremskaffe varer uden indhold af de fire ftalater, blev forbuddet i 2013 udskudt i to år, så det først træder i kraft i 2015.

Den nye undersøgelse vil indgå i den vurdering som Miljøstyrelsen her i foråret skal give til miljøministeren om den fremtidige regulering på området.

Du kan læse rapporten her .