Implementering af Seveso-direktivet i dansk lovgivning

13-03-2014
Industri

Seveso-direktivet skal implementeres i dansk lovgivning, og som led i processen afholder Miljøstyrelsen et informationsmøde d. 3. april fra 13-15 i Miljøstyrelsens kantine. Få information om hvad der er nyt i direktivet og hvordan planen ser ud for arbejdet med implementeringen.

Seveso III

De nye regler træder i kraft i 2015 og sikrer følgende:

  • Større åbenhed for borgerne. Myndighederne skal lægge informationer på nettet om risikovirksomhederne, så man hurtigt kan finde ud af, om man er nabo til en risikovirksomhed, og hvordan man skal reagere, hvis der sker et uheld.
  • Alle risikovirksomheder skal udarbejde en forebyggelsesplan. Den skal sikre, at virksomheden løbende forbedrer sit sikkerhedsniveau.
  • Borgerne i EU skal have adgang til at prøve myndighedernes afgørelser om f.eks. afstanden mellem risikovirksomheder og bebyggelse.
  • Flere virksomheder, der håndterer stoffer, som er farlige ved indånding, bliver omfattet af EU-reglerne.

Find de nye regler her:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0001:0037:DA:PDF   

Risikobekendtgørelsen

  • I arbejdet med at opdatere risikobekendtgørelsen vil der udover det nye Seveso direktiv også være fokus på:
  • Særreglen for transport
  • Klimatilpasning
  • Sikring af risikovirksomheder i forhold til bevidst skadevoldende handling
  • Og et generelt servicetjek i forhold til justeringer der kan gøre bekendtgørelsen mere operationel

Vi planlægger et tilbud om opfølgende statusmøde for interesserede d. 10. juni fra 13-15 . Desuden forventer vi at informere igen i efteråret forud for udsendelse af udkast til bekendtgørelsen i offentlig høring. 

Du er velkommen til at sende invitationen videre til andre interesserede, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest d. 31. marts. Tilmelding skal ske til Christina Ihlemann på .