Furesø Golfklub vinder miljøpris

24-03-2014

Golfsportens første årlige miljøpris blev i weekenden uddelt til Furesø Golfklub for at gå forrest i arbejdet for at sikre et godt miljø omkring danske golfbaner.

Kontorchef Sonja Canger uddeler Golfsportens Miljøpris til Thomas Pihl fra Furesø Golfklub sammen med formand for Dansk Golfunion, Helge Adam Møller

Det blev Furesø Golfklub, der løb med Dansk Golfunions første årlige miljøpris, som blev uddelt på unionens årlige repræsentantskabsmøde i Korsør.

Vinderen blev udpeget af en udvælgelseskomite bestående af Dansk Golf Union, Danish Greenkeeper Association, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund og Miljøstyrelsen – og den blev uddelt af kontorchef i Styrelsen, Sonja Canger.

- Golfsportens miljøpris er en brandgod idé, og i Miljøministeriet er vi glade for, at DGU har taget initiativ til at oprette prisen, med opbakning fra greenkeeperforeningen. Jeg er sikker på, at den vil være med til at sikre et godt miljø og en rig natur omkring de danske golfbaner. Og den vil også give større naturoplevelser for mange danskere, siger Sonja Canger.

Vinderen skal inspirere andre golfklubber
Prisen er sat i verden af Dansk Golfunion som et af flere initiativer, der skal støtte op om det politiske ønske om, at de danske golfbaner skal drives miljøvenligt.

En af tankerne bag prisen er, at den skal få klubberne til at inspirere hinanden og konkurrere indbyrdes om at være grønnest. Og der har da også været en lang række miljøtiltag blandt de 16 klubber, der deltog i konkurrencen – og især blandt de tre finalister.

- Jeg har læst ansøgningerne om prisen, og jeg kan se hvor mange gode ideer og tiltag klubberne har til hvordan man kan forbedre miljøet gennem store og små initiativer på landets golfbaner. Der foregår utrolig mange spændende aktiviteter til gavn for miljøet på mange af de næsten 11.000 ha golfbaner vi har i Danmark, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Sonja Canger.

Furesø vinder for en lang række initiativer
Det blev altså i sidste ende Furesø Golfklub, der løb med prisen og de tilhørende 75.000 kroner på grund af en lang liste af miljøinitiativer – og ikke mindst ”en imponerende dokumentation for arbejdet”, som det hedder i udvælgelseskomiteens begrundelse:

”Klubben har på imponerende vis sat miljøarbejdet i system, og dette har betydet, at der er igangsat mange gode initiativer, hvoraf nogle få bør nævnes:

  • Minimeret klubbens forbrug af pesticider 
  • Integreret naturen i deres baneguide og informeret spillerne om deres miljøtiltag
  • Øget affaldssorteringen
  • Lagt bane og mandskab til forskningsforsøg, der fokusere på miljøvenlig pleje
  • Etableret bistader og fuglekasser for at fremme flora og fauna
  • Involveret lokale interessenter i deres banedrift, herunder en ny baneomlægning.
  • Integreret klimatilpasning i sit nye baneanlæg, så større mængder regnvand kan opsamles
  • Udarbejdet beplantningsplaner til gavn for floraen  

Til sidst bør det nævnes, at klubben altid været meget villig til at dele ud af sine mange praktiske erfaringer, hvilket er kommet hele branchen til gode.  

Pga. de mange gode initiativer, og ikke mindst den imponerende dokumentation for arbejdet, betragtes vinderen som en rollemodel inden for golf og miljø.  

Udvælgelseskomitéen håber at prisen kan være med til at sætte endnu mere fart på klubbens gode miljøarbejde, og at andre klubber kan blive inspireret af de mange gode initiativer.”